REGLEMENTEN VvE:

Huishoudelijk reglement:

Versie 11 maart 2008.

MR splitsing 1983

MR splitsing 1983 incl. aanpassingen uit de Splitsingsakte

Splitsingsakte VvE Willemskade 16 december 1988